Bild på logotype Emotions in History.

The influence of Emotions in History. A new Tool for Citizenship.

Syftet med detta projekt är att forska om samtida historia i de deltagande länderna, att undersöka de historiska händelserna med fokus på känslorna bakom dem och försöka hitta en psykologisk förklaring till de historiska fakta.

Eleverna som är involverade i projektet ska samla minnen av visuella dokument och andra vittnesmål för att förklara signifikativa händelser i deras lands historia. Dessa ska främst vara relaterade till politiska, ekonomiska och sociala förändringar och hur de påverkar människornas vardag och förändrar deras känslor, insikter, mentaliteter och levnadsätt. Detta kan leda till en jämförelse av förändringarna i olika europeiska länder och hur de utlöste förändringar i samtida samhällen. Produkten av projektet kommer att bli fler videos och filer om denna upplevelse.

Projektet innebär flera utbyten mellan olika länder där både lärare och elever deltar. Länderna som deltar i projektet är projektets koordinator Spanien, Italien, Grekland, Turkiet och Sverige. Projektet är tvåårigt och mellan 2018–2020 ska två lärare och sex nya elever per skola besöka partnerländerna och vara värdar för ett besök på hemmaplan. Sverige ska vara värdskola och 24 elever värdfamiljer för de andra partner i april 2019.

Vi ser många möjliga effekter av ett sådant samarbete då eleverna kan arbeta med historia och känslorna på ett helt nytt sätt och dessutom lära känna nya människor, miljöer, skolor och uppleva familjeliv i många olika länder. Att alla, både lärare och elever, ges möjligheten att utveckla sina språkkompetenser i engelska och andra moderna språk är givetvis ett stort plus.