Bild på uppslagen lärobok.

Elevhälsans specialpedagoger

För dig som är i behov av extra stöd med studierna, finns många möjligheter inom Gymnasium Skövde. Beroende på vilka behov du har, kan du till exempel få hjälp med kompensatoriska hjälpmedel, studieteknik och studiestöd.

Särskilt stöd får du som upplever studiesvårigheter med inlärning eller studietakt. Utifrån en pedagogisk kartläggning upprättas ett åtgärdsprogram. Stödåtgärderna utformas efter dina behov och dessa kan vara tillfälliga under en kort tid eller under hela din studietid.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.