Bild på gymnasieelever.

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Arbeta med människor och hälsa.

Våra lärare har bred erfarenhet av bland annat sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och arbete med personer med funktionsvariationer. Det ger dig en bred kompetens och god inblick i olika vårdområden.

Programmet är certifierat och ingår i Vård- och omsorgscollege Skaraborg. Det innebär både hög kvalitet på utbildningen och samverkan med arbetslivet. 

VISSTE DU DET HÄR OM PROGRAMMET?
Inför höstterminen 2021 förändrades Vård- och omsorgsprogrammet. Förändringen resulterade i en mer nationellt sammanhållen utbildning med fler obligatoriska vårdkurser. Det ger dig en ännu starkare grund att stå på efter gymnasiet och efter dina tre år hos oss kan du titulera dig som undersköterska!

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Förändringen kommer innebära högre kvalitet och säkerhet, men det ställer också högre krav på både lärare och elever.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor. Det är en viktig del av utbildningen där du får möjlighet att arbeta inom de flesta vårdområden. 

BIDRAG TILL B-KÖRKORT
På Vård- och omsorgsprogrammet finns det från höstterminen 2023 möjlighet att få bidrag till B-körkort. För att få det behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Lägst betyget E i samtliga kurser i åk 1
  • Körkortsutbildningen bedrivs utanför skoltid
  • God närvaro i skola samt under APL
  • God representant för undersköterskeyrket

 

TYP AV PROGRAM: Yrkesprogram

PROGRAMMET FINNS PÅ: Västerhöjd

PROGRAMMET GER FÖLJANDE BEHÖRIGHET: Undersköterskeexamen. Grundläggande behörighet och möjlighet till särskild behörighet för högskolestudier.

Om du vill...

  • skaffa dig de grundläggande kunskaper som du behöver för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med personer med funktionsvariationer

 

...välj då Vård- och omsorgsprogrammet.

Mer information om utbildningen samt programblad hittar du under "Länkar" och "Dokument".