Bild på gymnasieelever.

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Arbeta med människor och hälsa.

Våra lärare har bred erfarenhet av bland annat sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och arbete med personer med funktionsvariationer. Det ger dig bred kompetens och god inblick i olika vårdområden.

Programmet är certifierat och ingår i Vård- och omsorgscollege Skaraborg. Det innebär både hög kvalitet på utbildningen och samverkan med arbetslivet. 

VISSTE DU DET HÄR OM PROGRAMMET?
Inför höstterminen 2021 förändrades Vård- och omsorgsprogrammet. Förändringen resulterade i en mer nationellt sammanhållen utbildning med fler obligatoriska vårdkurser. Det ger dig en ännu starkare grund att stå på efter gymnasiet och efter dina tre år hos oss kan du titulera dig som undersköterska!

Socialstyrelsen vill göra undersköterska till en skyddad yrkestitel från och med 2025. Förändringen kommer att innebära höjda krav på både elever och lärare.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor. Det är en viktig del av utbildningen där du får möjlighet att arbeta inom de flesta vårdområden. 

TYP AV PROGRAM: Yrkesprogram

PROGRAMMET FINNS PÅ: Västerhöjd

PROGRAMMET GER FÖLJANDE BEHÖRIGHET: Examen med möjlighet till grundläggande högskolebehörighet samt i vissa fall särskild behörighet

Om du vill...

  • skaffa dig de grundläggande kunskaper som du behöver för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med personer med funktionsvariationer

 

...välj då Vård- och omsorgsprogrammet.

Mer information om utbildningen samt programblad hittar du under "Länkar" och "Dokument".