Bild på kort som hänger i snöre.

Elevhälsans skolkuratorer

Vi finns till hands för dig när du behöver någon att prata med. Det kan till exempel handla om din studiesituation, personliga problem eller din hemsituation. Det kan också handla om oro över någon kamrat eller över situationen i din klass.

Hos oss kan du även få hjälp med frågor kring din studieekonomi och ansökningar om extra tillägg och inackorderingstillägg. Vi hjälper dig också komma i kontakt med ungdomsmottagning, psykiatri, socialtjänst eller primärvård.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du kan också be din mentor att förmedla kontakten. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.