Välkommen till Gymnasium Skövde, Kavelbro och Västerhöjd!

Ta dig till drömjobbet - direkt efter studenten eller via fortsatta studier.

Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för våra två kommunala gymnasieskolor Kavelbro och Västerhöjd.

Kavelbro - 800 elever
Västerhöjd - 1 500 elever

Se filmen om Gymnasium Skövde där elever berättar och ger tips om vad du kan tänka på inför ditt gymnasieval:

Våra yrkesförberedande utbildningar har mycket gott rykte. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) hos olika företag och verksamheter är en obligatorisk del av din utbildning och ger dig viktiga erfarenheter och kontakter för framtiden.

De flesta av våra yrkesutbildade elever får jobb direkt efter studenten. Vi deltar regelbundet i olika yrkestävlingar där flera av våra elever har nått mycket goda resultat de senaste åren.

Vårt breda utbud av program och valbara kurser ger dig behörighet som kan ta dig vidare till alla universitet och högskolor i Sverige. Gymnasium Skövdes program har också många olika certifieringar och kvalitetsmärken som visar på utbildningarnas höga kvalitet.

För att ge dig bästa möjliga kunskaper har alla våra program mycket nära samarbeten med yrkesbranscher, högskolor och universitet.

Vi värnar om våra elever och är därför noga med att sätta både elevhälsa och elevstöd i centrum för vår verksamhet.

"Vi jobbar hårt för att vara bäst i klassen på utbildning!"