Bild på Kavelbro och Västerhöjd.

Välkommen till Gymnasium Skövde, Kavelbro och Västerhöjd!

Ta dig till drömjobbet - direkt efter studenten eller via fortsatta studier.

Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för våra två kommunala gymnasieskolor Kavelbro och Västerhöjd.

Våra yrkesutbildningar har gott rykte. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ute på företag är en del av din utbildning och ger dig viktiga erfarenheter och kontakter för framtiden. Många av våra yrkesutbildade elever får jobb direkt efter studenten. Vi deltar regelbundet i olika yrkestävlingar där flera av våra elever har nått mycket goda resultat de senaste åren. På alla praktiska program finns möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet.

Vårt breda utbud av högskoleförberedande program och valbara kurser ger dig behörighet som tar dig vidare till alla universitet och högskolor i Sverige.

Gymnasium Skövdes program har många olika certifieringar och kvalitetsmärken som visar på utbildningarnas höga kvalitet.

Våra program har också ett mycket nära samarbete med yrkesbranscher, högskolor och universitet för att ge våra elever bästa möjliga kunskaper.

Vi värnar om våra elever och är därför noga med att sätta både elevhälsa och elevstöd i centrum för vår verksamhet.

"Vi jobbar hårt för att vara bäst i klassen på utbildning!"