Bild på gymnasieelever.

Introduktionsprogrammen

Om du vill uppnå behörighet till yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram.

Du som inte är behörig till ett nationellt program har rätt att gå ett introduktionsprogram. Utbildningen är på heltid och en trygg och utvecklande studiemiljö ger dig möjlighet att lyckas utifrån dina mål och förutsättningar. Inget introduktionsprogram leder till en examen. Tanken är istället att det ska leda dig vidare till fortsatt utbildning eller arbete.

Introduktionsprogram på Gymnasium Skövde:

 • Programinriktat val
 • Individuellt alternativ
 • Yrkesintroduktion
 • Språkintroduktion

 
De fyra introduktionsprogrammen ser olika ut. Eftersom de planeras utifrån dina behov och förutsättningar är de olika långa (1-3 år), har olika syften och delvis olika innehåll.

Vi erbjuder arbetslivsinriktade och motivationshöjande insatser. Dessa ger dig kunskaper för arbetslivet.  

Planen för din utbildning ska enligt skollagen innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. Utifrån detta utformar vi tillsammans en individuell studieplan efter dina behov och intressen, så långt det är möjligt.

För att du ska nå dina mål följer vi upp din utveckling, utvärderar och ändrar planen om det behövs. Det sker alltid i samråd med dig och dina vårdnadshavare. 

PROGRAMINRIKTAT VAL
Du läser integrerat med elever på ett nationellt yrkesprogram. Det du saknar i grundskoleämnena, matematik eller engelska får du stöd och hjälp med på schemafast tid hos oss. Resterande gymnasiekurser i karaktärsämnen läser du på ditt program.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Utbildningen är speciellt inriktad till dig som behöver förbereda dig för att kunna söka ett nationellt program, annan fortsatt utbildning eller en yrkesintroduktion.

Individuellt alternativ erbjuds i två inriktningar:

 • Gymnasieförberedande
  Här förbereder du dig för ett nationellt program eller annan fortsatt utbildning, 1–3 år.
 • Yrkesförberedande                           
  Här erbjuds du en arbetslivsinriktad utbildning som förbereder dig för arbetslivet och skapar förutsättningar för en anställning. Du erbjuds att läsa praktiska och teoretiska ämnen, både utifrån grundskolans kunskapskrav och vissa gymnasiekurser med utgångspunkt i den praktiska verksamheten (verkstad, restaurang och bygg), 1–3 år.

 
YRKESINTRODUKTION
Du har gått individuellt alternativ det första året och har gjort ett yrkesval. Yrkesintroduktionen ska ge dig en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

SPRÅKINTRODUKTION
Den här utbildningen är till för dig som nyligen kommit till Sverige och som är mellan 16 och 19 år. Du saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Utbildningen fokuserar framför allt på studier i svenska. Det finns olika vägar att gå beroende på motivation, intresse och dina tidigare kunskaper. På språkintroduktion arbetar flerspråkig personal. 

Språkintroduktion erbjuds i tre inriktningar:

 • Högskoleförberedande
  Här erbjuds du minst tolv ämnen. Det är för dig som vill bli behörig till ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Du väljer antingen samhällsorienterande eller naturorienterande ämnen.
 • Yrkesförberedande
  Här erbjuds du minst åtta ämnen. Det är för dig som vill bli behörig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet.
 • Förberedande för vuxenutbildning och arbetsliv
  För dig som är 18 år eller äldre. Du läser svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap.