Bild på gymnasieelever och lärare.

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Fördjupa dig inom naturvetenskap och matematik.

Gillar du naturvetenskap och vill ägna största delen av din studietid åt matematik, biologi, kemi och fysik? Då är naturvetenskapsprogrammet något för dig. Här kommer det laborativa arbetet bli en naturlig del av din skoldag och du kommer få använda dig av modern utrustning och digitala mätmetoder.

Är du medicinskt intresserad kan du välja våra programfördjupningar medicinsk profil och bioteknik. Är du intresserad av miljö och klimatfrågor är den samhällsvetenskapliga inriktningen någonting för dig. Oavsett vad du har för framtidsdrömmar, är naturvetenskapsprogrammet en bra start till högskolestudier då du kan nå alla särskilda behörigheter till framtida studier.

VILKEN INRIKTNING PASSAR DIG?

(Matematik, fysik, kemi och biologi ingår i båda inriktningarna).

Naturvetenskap: För dig som vill fördjupa dig i de alla tre naturvetenskapliga ämnena. Du kan läsa vidare till bland annat läkare, apotekare, civilingenjör eller biomedicinsk analytiker.

Naturvetenskap och samhälle: För dig som vill fördjupa dig inom samhällsvetenskap med ett naturvetenskapligt perspektiv och är intresserad av miljö och klimatfrågor. Du kan läsa vidare till bland annat miljövetare, statsvetare, geovetare, GIS-ingenjör, sjuksköterska eller vetenskapsjournalist.

VISSTE DU ATT: Vi genomför olika studieresor som till exempel till Chalmers och Liseberg, där vi utför laborationer i fysik.

PROGRAMMET PASSAR DIG SOM:

  • vill skaffa dig en god allmänbildning och en bred behörighet för vidare studier
    på högkolor och universitet
  • i framtiden vill bli civilingenjör, jurist, psykolog, läkare, journalist eller forskare

TYP AV PROGRAM: Högskoleförberedande program

PROGRAMMET FINNS PÅ: Västerhöjd

PROGRAMMET GER FÖLJANDE BEHÖRIGHET: Grundläggande högskolebehörighet och viss särskild behörighet

PROGRAMMET GER MÖJLIGHETEN ATT GÅ:

  • NIU Nationell Idrottsutbildning
  • LIU Lokal Idrottsutbildning


Mer information om utbildningen samt programblad hittar du under "Länkar" och "Dokument".