Ledighet och frånvaro

Här hittar du information om hur du kan ansöka om ledighet, hur frånvaro anmäls och vilka regler som gäller för oanmäld frånvaro.

Ledighet

Ansökan om ledighet görs på webben via Skola24. Inloggning sker med hjälp av e-legitimation. Har du inte e-legitimation kan du istället fylla i en blankett. Blanketten finns på www.skovde.se under Självservice/Barn & utbildning, under Blanketter

Mentor beslutar om ledighet upp till tre skoldagar, därefter sker beslut i samråd med rektor.

Enligt nya rutiner, som började gälla 1 januari 2020, beviljar inte längre mentor eller rektor ledighet för semesterresor.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via webb eller app i Skola24. Inloggning sker med hjälp av e-legitimation. Om du inte har det kan du kontakta skolan så hjälper de dig att få tillgång till skola24.

Om elev blir sjuk under dagen kontaktas mentor eller skolsköterska.

Vid längre sjukfrånvaro - eller upprepad sådan - ska mentor kontakta eleven och vårdnadshavare.

Oanmäld frånvaro

Enligt skollagen 15 kap. 16 §, är skolan skyldig att informera vårdnadshavare om en elev uteblir från skolan utan giltig anledning. Vid oanmäld frånvaro ska mentor kontakta elev/vårdnadshavare för att reda ut orsaken till frånvaron. Vid upprepad oanmäld frånvaro kontaktar mentor elevhälsan, för att vidare utreda orsaken till frånvaron.

All oanmäld frånvaro betraktar skolan som otillåten. Systematisk eller upprepad otillåten frånvaro är skolan skyldig att anmäla till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Detta kan i sin tur leda till att CSN fattar beslut om att stoppa utbetalningen av studiebidraget.