Bild på elev och små barn.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Stabil grund för både jobb och studier.

Från och med höstterminen 2024 kommer alla årskurser på barn- och fritidsprogrammet vara placerat på Västerhöjd. 


Barn- och fritidsprogrammet ger dig kunskaper i yrken med stor efterfrågan på personal. Samtidigt kan du skaffa dig den högskolebehörighet som behövs för att söka in på många utbildningar.

På Barn- och fritidsprogrammet tränar du på att lösa praktiska problem, att samarbeta och att kommunicera med andra människor. Du lär dig att leda en grupp och skaffar dig gott om kunskaper för ditt kommande yrkesliv. Samtidigt utvecklas du som människa, vilket du har nytta av hela livet. Många som väljer inriktningen Fritid och hälsa och som har stort idrottsintresse kombinerar utbildningen med NIU eller LIU.

INRIKTNINGAR

Fritid och hälsa: För dig som vill arbeta med förebyggande hälsa och/eller satsa på din idrott. Efter studenten kan du jobba som gym- och gruppträningsinstruktör, simlärare eller badpersonal. I framtiden kan du exempelvis läsa vidare till sjukgymnast eller idrottslärare.

Pedagogiskt och socialt arbete: För dig som vill arbeta med barns utveckling och lärande. Efter studenten kan du gå vidare till jobb som barnskötare eller elevassistent. Du kan också läsa vidare, exempelvis till förskolepedagog, fritidspedagog eller lärare.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor är en obligatorisk del av kurserna på vald inriktning.

VISSTE DU DET HÄR OM PROGRAMMET?
Våra tredjeårselever arrangerar "Alla på snö" för barn och ungdomar i samarbete med Svenska Skidförbundet.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM:

  • Vill arbeta med hälsa och friskvård
  • Vill arbeta med människor i olika åldrar
  • Vill utveckla ditt ledarskap 
  • Vill satsa på en idrott i kombination med dina gymnasiestudier

 

TYP AV PROGRAM: Yrkesprogram

PROGRAMMET FINNS PÅ: Västerhöjd

PROGRAMMET GER FÖLJANDE BEHÖRIGHET: Grundläggande högskolebehörighet samt yrkesexamen.

PROGRAMMET ERBJUDER MÖJLIGHETEN TILL ATT GÅ:

  • NIU Nationell Idrottsutbildning inom inriktningen Fritid och hälsa
  • LIU Lokal Idrottsutbildning inom inriktningen Fritid och hälsa


Mer information om utbildningen samt programblad hittar du under "Länkar" och "Dokument".