Bild på elever och lärare.

Values Education in Action

Syftet med detta projekt är att arbeta med värdegrund och universella grundläggande värderingar.

Arbetet med värdegrund är väldigt viktigt i skolan eftersom det är en av de viktigaste frågorna i människolivet, både privat och i samhället. Det ingår i skolans övergripande arbete att främja värdegrundsarbete.

Värdegrundsfrågor kan vara värdefulla som inlärningsupplevelse och kan stödja elevernas utveckling som socialt ansvariga medborgare som kommer att bidra meningsfullt i samhället genom att lära och tillämpa värderingar, kunskap och färdigheter.

För att skydda och hålla värderingar vid liv måste alla individer i samhället bidra. En värdegrundbaserad utbildning främjar elevernas sätt att tänka och agera i samhället. Eleverna som är involverade i projektet ska lära sig tillsammans om grundläggande värderingar och sätta dem i praktiken.

Projektet innebär flera utbyten mellan olika länder där både lärare och elever deltar. Länderna som deltar i projektet är projektetkoordinator Turkiet, Italien, Grekland och Sverige. Projektet är tvåårigt och mellan 2018–2020 ska två lärare och sex nya elever per skola besöka partnerländerna och vara värdar för ett besök på hemmaplan. Sverige ska vara värdskola och 24 elever värdfamiljer för de andra partner i december 2019.

Vi ser många möjliga effekter av ett sådant samarbete då eleverna kan arbeta medvetet och utforskande med värdegrund och grundläggande värderingar på ett helt nytt sätt och dessutom lära känna nya människor, miljöer, skolor och uppleva familjeliv i många olika länder. Att alla, både lärare och elever, ges möjligheten att utveckla sina språkkompetenser i engelska och andra moderna språk är givetvis ett stort plus.