Modersmålsundervisning

Du som går på gymnasiet kan ansöka om modersmålsundervisning.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Elever erbjuds undervisning i modersmål om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet,
 • eleven har goda kunskaper i språket.


Undervisning anordnas om det finns minst fem elever som önskar aktuellt språk, och om det finns lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib samt samiska) erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om:

 • en elev vill få undervisning (det finns inget krav på minst fem elever)
 • eleven har goda kunskaper i språket
 • det finns lämplig lärare


Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning sker via e-tjänst på skovde.se (se under "Länkar"). Du behöver göra en formell ansökan i e-tjänsten även om du skrivit önskemål om modersmålsundervisning i din gymnasieansökan inför nästa läsår.

E-tjänsten är öppen för ansökan om modersmålsundervisning under följande perioder:

 • Inför gymnasiet åk 1
  När du är antagen och tackat ja till ditt gymnasieprogram: E-tjänsten är öppen 1 juli - 30 augusti.
 • Inför gymnasiet åk 2 och 3
  I samband med val av kurser till kommande läsår: E-tjänsten är öppen 1 - 28 februari.