Rutiner för klagomål

För oss inom Gymnasium Skövde, Kavelbro och Västerhöjd, är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av utbildningen.

Om du som elev eller vårdnadshavare anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt skollag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Har du har klagomål på utbildningen ska du:

  • I första hand vända dig till mentor/kursansvarig lärare med klagomålet. Mentor/kursansvarig lärare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig. 
  • Om du inte är nöjd med de åtgärder mentor/kusransvarig lärare vidtagit kan du vända dig till din rektor. Kontaktuppgifter till rektor finns på denna hemsida under respektive programs kontaktinformation. Rektor utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.
  • Förslag, synpunkter och klagomål kan också lämnas via kontaktsidan* för Skövde kommun, se under "Länkar". Ange vilket program du går på samt vad ärendet gäller.

Gäller klagomålet mentors/kursansvarig lärares agerande utreder ansvarig rektor klagomålet. Gäller klagomålet rektors agerande är det sektorschefen som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt Dataskyddsförordningens samt Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

*Kontaktsidan är Skövde kommuns skriftliga klagomålshantering som beskrivs i skollagen (2010:800) kap. 4 § 8.