Resor

Bor du 6 kilometer eller längre från din gymnasieskola, får du vid skolstarten ett busskort som gör att du kan ta dig till och från skolan med buss eller tåg. Måste du inackordera dig på skolorten kan inackorderingstillägg beviljas.

Busskort eller inackorderingstillägg?

Syftet med inackorderingstillägget är att du som bor inackorderad på din skolort får ett ekonomiskt stöd för kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor, till exempel busskort.

Mer information och ansökan om inackorderingstillägg finns under "Länkar".

 

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00