Bild på stetoskop.

Elevhälsans skolsköterskor

Du vänder dig till en skolsköterska när du är i behov av hälsorådgivning och enklare sjukvårdsbehandlingar .

Vi arbetar också förebyggande med bland annat enskilda hälsosamtal.

Det är till oss du vänder dig om du behöver komma i kontakt med vår skolläkare. Vi samarbetar med dig som elev, föräldrar, berörd skolpersonal och externa aktörer såsom sjukvården.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde