Vanliga frågor

Här listas vanliga frågor och svar.

Jag är sjuk -  var ska jag anmäla det?

Vårdnadshavare/myndig elev gör frånvaroanmälan i Skola24.

Blir du sjuk under skoldagen ska du meddela mentor eller skolsköterska.

Se mer info här.

Hur gör jag om jag måste gå på tandläkarbesök eller till läkare?

Ta kontakt med din mentor som beviljar ledighet och registrerar det som giltig frånvaro i Skola24.

Vad gäller om jag vill vara ledig några dagar från skolan?

Om du behöver ansöka om ledighet gör du det via Skola24. Du loggar in i Skola24 med hjälp av e-legitimation. Du som inte har e-legitimation kan fylla i en blankett. Blanketten finns på www.skovde.se under "Självservice/Barn & utbildning", under "Blanketter". 

Mentor beslutar om ledighet upp till tre skoldagar, därefter sker beslut i samråd med rektor.

Enligt nya rutiner, som började gälla 1 januari 2020, beviljar inte längre mentor eller rektor ledighet för semesterresor.

Du måste själv ta ansvar för dina studier under en eventuell ledighet. Du behöver ta kontakt med undervisande lärare och göra upp en plan för hur du ska ta igen det du missar under ledigheten. 

Jag håller på att ta körkort – får jag vara ledig för det?

Vid körkortsutbildning kan din mentor endast bevilja ledighet för Riskutbildning 1 ("Riskettan"), Riskutbildning 2 ("halkkörning"), teoriprov samt uppkörning. Ta kontakt med din mentor som beviljar ledighet och registrerar det som giltig frånvaro i Skola24.

Jag har uppdrag som elevskyddsombud, elevrådsrepresentant eller annat uppdrag, att företräda mina klasskamrater. Jag behöver nu vara ledig från en eller flera lektioner för att kunna fullgöra det – vad gäller?

Du har rätt att var ledig från lektioner i samband med att du utför ditt uppdrag och du har även rätt att få kompensation för den undervisning som du missar på grund av uppdraget. Ta kontakt med din mentor som beviljar ledighet och registrerar det som giltig frånvaro i Skola24.

Vad händer om jag skolkar/har ogiltig frånvaro?

Du missar viktiga moment i undervisningen som kan påverka ditt betyg.

Enligt skollagen 15 kap. 16 §, är skolan skyldig att informera vårdnadshavare om en elev uteblir från skolan utan giltig anledning. Vid oanmäld frånvaro ska mentor kontakta elev/vårdnadshavare för att reda ut orsaken till frånvaron. Vid upprepad oanmäld frånvaro kontaktar mentor elevhälsan, för att vidare utreda orsaken till frånvaron.

All oanmäld frånvaro betraktar skolan som otillåten. Systematisk eller upprepad otillåten frånvaro är skolan skyldig att anmäla till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Detta kan i sin tur leda till att CSN fattar beslut om att stoppa utbetalningen av studiebidraget.

Har jag rätt till studiebidrag när jag går i gymnasiet?

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men har du tackat ja till en plats är det krav på att du ska vara närvarande. Det betyder att du ska studera på heltid (undantag för sjukdom) för att få rätt till studiebidrag.

Har jag rätt till busskort?

En elev som har minst 6 km till skolan har rätt till busskort, så kallat skolkort. Kontakta expeditionen på din skola.

Är jag försäkrad på skolan?

Alla elever inom Gymnasium Skövde omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt, fritid och lov. Om du råkat ut för en olyckhändelse som du tror kan omfattas av denna försäkring ska du ta kontakt med din mentor.

Finns det några stipendier att söka i Skövde?

Arne Lorentzons stipendium riktar sig bland annat till elever i gymnasieskolan i Skövde. Syftet med stipendiet är att uppmuntra och belöna kreativitet och nytänkande. Stipendiesumman är på 40 000 kronor och kan delas ut till en eller flera sökanden. Ansökan görs via e-tjänst på www.skovde.se under Självservice/Barn och utbildning/Stipendier, fonder, medel.

Theodor Egnells stipendium riktar sig till väl meriterade elever som studerar på universitet eller högskola och som avlagt studentexamen eller har slutbetyg från åk 3 vid gymnasieskolan Skövde. Ansökan görs via e-tjänst på www.skovde.se under Självservice/Barn och utbildning/Stipendier, fonder, medel.

Jag har fått betyg F i en kurs men vill pröva för högre betyg  - hur gör jag?

Elev som tidigare fått betyg F på kurs eller gymnasiearbetet har rätt att göra prövning. Även elev som inte har fått betyg på en kurs som ingår i den individuella studieplanen har rätt till prövning.

Läs mer här om hur du gör för att pröva till en kurs.

Jag har klagomål på utbildningen - hur gör jag?

När du har klagomål på utbildningen ska du i första hand vända dig till mentor/undervisande lärare, som då ska utreda klagomålet och vidta nödvändiga åtgärder. Är du inte nöjd med åtgärderna ska du vända dig till rektor. Läs mer om våra rutiner för klagomål.

Jag tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna i ett ämne - vad gör jag?

Ta kontakt med undervisande lärare och berätta om vad du tycker är svårt – du har rätt att få stöd.

Om du inte tycker att du får den hjälp du behöver ska du kontakta din mentor så att ni tillsammans funderar på hur ni ska gå vidare.

Jag vill byta program – hur gör jag?

Ta kontakt med din mentor. Byte av program kan ev. medges efter genomfört möte med elev/vårdnadshavare, rektor, mentor och studie- och yrkesvägledare.

Jag vill byta kurs – hur gör jag?

Rådgör med mentor samt studie- och yrkesvägledare.

Jag vill inte fortsätta min utbildning på gymnasieskolan - vart vänder jag mig?

Inför detta viktiga beslut behöver du diskutera det med någon på skolan så att du har bra information om hur du kan gå vidare till andra studier eller arbete. Kontakta din mentor, någon av studie- och yrkesvägledarna eller din rektor.

Det är viktigt för oss att du känner att du fått det stöd du behövt för att klara dina studier, om du inte känner så vill vi gärna att du berättar det för oss. Vid avhopp från studierna ska du fylla i blanketten ”Studieavbrott – anmälan om” som du får av din mentor.

Är du under 20 år omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret. Bor du i Skövde kan du själv kontakta ungdomskonsulenten via kommunens kontaktcenter 0500-49 80 00.  

Läs mer här.

Får jag köpa loss min elevdator när jag tagit studenten?

Nej. Nuvarande avtal innehåller inget villkor om att elever ska ha möjlighet att köpa loss lånedatorn.

Jag är allergisk mot vissa födoämnen och behöver specialkost – hur gör jag?

Du behöver göra en anmälan om behov av specialkost. Det gör du direkt här på webben genom att klicka på nedanstående länk:

Anmälan specialkost

Jag avstår från viss mat pågrund av religiösa skäl och behöver specialkost – hur gör jag?

Du behöver göra en anmälan om behov av specialkost. Det gör du direkt här på webben genom att klicka på nedanstående länk:

Anmälan specialkost