Provdatum för nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa kurser i gymnasieskolan.

Proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.

För provdatum innevarande läsår, klicka på Provdatum under "Länkar", eller HÄR.