Skövdes anpassade gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är för dig som har rätt till en anpassad utbildning under fyra år.

Den 2 juli 2023 bytte gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Inom den anpassade gymnasieskolan finns individuella och nationella program. De individuella programmen är för dig som behöver en utbildning anpassad för just dig och dina behov. De nationella programmen förbereder dig för ett yrkesliv.

Under hela gymnasietiden jobbar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av ett framtida liv med boende, sysselsättning och fritid.

INDIVIDUELLA PROGRAM

Programmen utformas efter dina förutsättningar och behov, allt för att du ska få med dig så mycket kunskap som möjligt. 

individuella programmet (IAIND) sker undervisningen i en lugn takt och i mindre grupper.

Individuella programmet (IPA) är för elever i åldrarna 16-21 år. Eleverna på kan få enskild undervisning eller undervisning i mindre grupper om det behövs. Alla elever ges möjlighet till ett rum för återhämtning.

På individuella programmet läser du olika ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation

 
NATIONELLA PROGRAM

De nationella programmen förbereder dig för en sysselsättning inom yrkeslivet.

Det finns tre nationella program på Gymnasium Skövde:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation 
  • Hotell, restaurang och bageri