Bild på elever som sitter vid ett stort fönster med vy över Skövde city.

Elevhälsan Gymnasium Skövde

Hos elevhälsan kan du få råd, stöd eller vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. I huvudsak arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande. När det finns hinder för lärande och delaktighet arbetar vi även utredande och åtgärdande.

Vårt uppdrag är att stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Stödet omfattar medicinska, psykosociala och pedagogiska frågeställningar. Vi är organiserade i team och arbetar nära ditt programarbetslag.

I elevhälsans team ingår:

Skolkuratorer

Skolpsykolog
Du når elevhälsans skolpsykolog genom att ringa alternativt e-posta till ansvarig skolkurator på respektive program.

Skolsköterskor

Skolläkare
Du når elevhälsans skolläkare genom att ringa alternativt e-posta till ansvarig skolsköterska på respektive program

Specialpedagoger

Speciallärare
Du når elevhälsans speciallärare genom att ringa alternativt e-posta till ansvarig specialpedagog på respektive program

Skolpräst 

Du som förälder är givetvis välkommen att kontakta oss om behov finns! 

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde