Info till föräldrar

Vi har gjort den här sidan med lite övrig information för dig som är förälder och som funderar över vad som skiljer Musikgymnasiet Västerhöjd från andra estetiska gymnasier i länet. Jämför oss gärna med andra skolor när det gäller undervisningstid, storlek på teorigrupper, lärartäthet, kvalitet på lärarkår och elevhälsoteam.

Vi är ett lagom stort estetiskt program och kan erbjuda en mängd ensembler som kan passa just din tonåring, så som storband, två körer, vokal- och klassiska ensembler samt ett flertal pop-, rock- och jazzensembler.

Hos oss blir eleverna sedda. Vi känner våra elever och deras behov och vi kan därför ge dem det de behöver.

Klassernas mentorer utses bland oss i arbetslaget och det innebär att någon mentor nästan alltid finns till hands för vad det nu kan vara för fråga som kan dyka upp. Den unika stämning som infinner sig i klasserna är en gynnsam och kreativ miljö för både lärare och elever att befinna sig i.

Vi är måna om att alla ska få en chans att – efter sina förutsättningar – få medverka i projekt och i de konserter vi gör regelbundet. Vi har också värnat om att hålla ner storleken på teorigrupper med mera. I teoriundervisningen (gemu), är man till exempel fyra till fem elever i varje grupp.

Ett bevis för att vi lyckats är alla nöjda före detta elever som har haft framgång i sina fortsatta levnadsbanor vare sig det handlar om en karriär inom musiken eller inom andra yrkesområden. Och vi glädjer oss ständigt åt alla besök vi får av före detta elever som hälsar på och håller kontakten med oss.