Musikprojekt och konserter

Musikprojekt

Det sceniska musikprojektet är en av de absoluta höjdpunkterna under dina tre år som elev på Musikgymnasiet Västerhöjd. Tanken med projektet är att alla ska få känna på hur det är att stå på scen, och att alla ska få vara med och arbeta fram en stor scenproduktion. Under arbetet med föreställningen får du jobba med en professionell koreograf och regissör. Det hela mynnar ut i en sprakande show med sång, musik och dans på Skövde Stadsteater. Alla elever deltar i föreställningen.

Konserter

Förutom vårt sceniska musikprojekt är de årliga jul-, vår- och afrokonserterna betydelsefulla inslag i Skövdes kulturliv. På skolan anordnas också andra konserter i mindre format. Det finns även utrymme för dig och dina klasskamrater att själva arrangera konserter.