Färdighetsprov

När du gjort din webbansökan till ES-musik kommer vi kalla dig till färdighetsprov. Dessa genomförs vanligen vecka 9, 10 eller 11. På färdighetsprovet kan du få som mest 260 poäng att lägga till dina betygspoäng från årskurs 9.

Hur går färdighetsprovet till?

Först, när du kommer till skolan, får du träffa en av lärarna för en kort intervju. Sedan är det dags att spela eller sjunga. Du har 10 minuter till ditt förfogande och då vill vi höra dig framföra något du förberett. Vi är mest intresserade av att höra ditt huvudinstrument. Spelar du flera instrument får du gärna visa det.

Vad händer sedan?

När vi lyssnat på alla sökande skickar vi resultaten till Antagningskansliet för sammanställning. Där kan du efter ett tag logga in och se dina poäng. Det slutliga beskedet om din antagning kommer under sommaren, samtidigt som övriga utbildningar.

Tips inför provet

Välj gärna musik som du kan bra och känner dig säker på. Hellre ett lättare musikstycke väl framfört än ett för svårt. Visa gärna olika stilar. Din musiklärare kan hjälpa dig med att förbereda det du ska framföra.