Fastighet, anläggning och byggnation

För dig som gillar praktiskt arbete och gillar att vara utomhus.

Det här programmet är för dig som vill jobba med underhåll och skötsel av fastigheter, parker eller andra utomhusmiljöer. Du får kunskap om hur man hanterar olika verktyg och maskiner.

Exempel på uppgifter:

  • laga möbler med mera
  • nyproduktion i trä till exempel hundkojor, fågelholkar med mera
  • snickra, måla, spackla och tapetsera
  • sköta grönytor och använda gräsklippare, röjsåg med mera
  • maskinkunskap samt hantera olika verktyg