Bild på gymnasieelev.

TE - Produktionsteknik

För dig som vill ha en framtid inom till exempel produktion och företagande.

Den här inriktningen ger dig kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den behandlar automation och hur produktionslinjer styrs samt ger produktionskunskaper inom olika områden.

Du kommer att lära dig hur en modern produktionsprocess går till och att hantera den senaste produktionsutrustningen. Du får också lära dig grunderna i tekniskt konstruktionsarbete.

Om du vill...

  • arbeta kreativt
  • utveckla nya idéer
  • använda matematiken i praktiken
  • lära dig hur en robot fungerar
  • veta hur man tillverkar olika produkter

... välj på Teknikprogrammet inriktning Produktionsteknik.