Studentbal

19 jun 2022 00:00 − 00:00

Söndag 19 juni äger studentbalen rum på Arena Skövde.

Mer information om studenten hittar du här (länk).