Sista dag att ansöka till gymnasiet

08 feb 2022 00:00 − 00:00

Gör ditt gymnasieval senast 8 februari 2022 klockan 24.00! Ansökningsperioden har förlängts på grund av att många elever och studie- och yrkesvägledare är sjuka.

Ansök på: www.utbildningskaraborg.se

Ansökningskod delas ut av grundskolans studie- och yrkesvägledare i januari 2022.