Sista dag att ansöka till gymnasiet

01 feb 2021 00:00 − 00:00

Gör ditt gymnasieval senast 1 februari 2021 klockan 24.00!

Ansök på: www.utbildningskaraborg.se

Ansökningskod kommer att delas ut av grundskolans studie- och yrkesvägledare i januari 2021.