Särskolans gymnasiemässa

11 okt 2018 18:00 − 19:30

Plats: Nyeport

Välkommen!