Bild på pristagare av Arne Lorentzons stipendium.

Arne Lorentzon-stipendiater utsedda

Design Galgen UF från Gymnasium Skövde Västerhöjd fick ta emot blommor och diplom vid en ceremoni i Stadshuset.

Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt handlar om att se möjligheter, hitta drivkraft och ha tilltro till sin egen förmåga. Det innebär också att kunna utveckla idéer och att kunna förverkliga dem. Entreprenörskap innebär att ha en beredskap att hantera det oförutsedda.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra det entreprenöriella förhållningssättet - att belöna förmågan att identifiera möjligheter och skapandet av resurser för att ta tillvara dessa möjligheter.

Arbetslag och klasser i kommunala grundskolan samt elever i kommunala gymnasieskolan har kunnat söka Arne Lorentzons stipendium.

Stipendiesumman som delas ut varje år är som mest på 40 000 kronor och kan fördelas på en eller flera sökanden.

Juryn som utser vinnande bidrag består av representanter från sektor barn och utbildning samt representant från Arne Lorentzon AB.

Följande pristagare har tilldelats 2019 års Arne Lorentzon-stipendium - Entreprenörskap i skolan:

Design Galgen UF, Gymnasium Skövde Västerhöjd
(Fanny Elovson, Mikaela Ljungkvist, Oscar Haglund, Victor Ljungquist)
5 000 kr

Design Galgen UF erbjuder en egentillverkad galge som är både praktisk och elegant till den som uppskattar modern formgivning. Galgen bygger på återbrukat material och har en hopfällbar funktion samt är könsneutral så att den ska passa alla. Målet är att underlätta människors vardag samt skapa en produkt som även fungerar som en inredningsdetalj.

Klass 8M1 och lärare Britt Andersson, Helenaskolan
15 000 kr

Klass 8M1 har medverkat i Nobelmuseets elevprojekt ”Forskarhjälpen” i projektet Spindeljakten. Där ville forskare ta reda på om läkemedel från mänsklig användning, som spridits ut i vatten via avlopp och reningsverk, hamnat i organismer på land.

Till sin hjälp hade forskarna eleverna i 8M1 som samlade in spindlar och vattenprover. Eleverna hjälpte sedan till att analysera resultaten med egna kreativa idéer och kom med egna förslag kring orsaker och effekter.

Avslutningsvis gjorde eleverna vetenskapliga posters där de beskrev sitt arbete och sina resultat.

Stort grattis till alla pristagare!

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00