Kinesiska

Vill du lära dig kinesiska?

Gymnasium Skövde Västerhöjd, erbjuder kurser i kinesiska 1, 2 och 3.

I kurserna kommer du att lära dig tala kinesiska men även att läsa och skriva tecken, både för hand och på dator eller mobiltelefon. Vi diskuterar även viktiga kinesiskt kulturella och historia händelser.

Kunskaper i kinesiska ger dig…

… möjlighet att kommunicera med cirka 1,2 miljarder människor.

… större förståelse för Kinas land och kultur.

… möjlighet till bättre förståelse för människor med kinesisk bakgrund.

… större möjligheter att påverka Kinas utveckling på ett globalt plan.

… nya perspektiv på den österländska och kinesiska kulturen.