Jag är sjuk -  var ska jag anmäla det?

Vårdnadshavare/myndig elev gör frånvaroanmälan i Skola24.

Blir du sjuk under skoldagen ska du meddela mentor eller skolsköterska.

Se mer info här.

Datum