Jag tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna i ett ämne - vad gör jag?

Ta kontakt med undervisande lärare och berätta om vad du tycker är svårt – du har rätt att få stöd.

Om du inte tycker att du får den hjälp du behöver ska du kontakta din mentor så att ni tillsammans funderar på hur ni ska gå vidare.

Datum