Finns det några stipendier att söka i Skövde?

Arne Lorentzons stipendium riktar sig bland annat till elever i gymnasieskolan i Skövde. Syftet med stipendiet är att uppmuntra och belöna kreativitet och nytänkande. Stipendiesumman är på 40 000 kronor och kan delas ut till en eller flera sökanden. Ansökan görs via e-tjänst på www.skovde.se under Självservice/Barn och utbildning/Stipendier, fonder, medel.

Theodor Egnells stipendium riktar sig till väl meriterade elever som studerar på universitet eller högskola och som avlagt studentexamen eller har slutbetyg från åk 3 vid gymnasieskolan Skövde. Ansökan görs via e-tjänst på www.skovde.se under Självservice/Barn och utbildning/Stipendier, fonder, medel.

Datum