Jag har fått betyg F i en kurs men vill pröva för högre betyg  - hur gör jag?

Elev som tidigare fått betyg F på kurs eller gymnasiearbetet har rätt att göra prövning. Även elev som inte har fått betyg på en kurs som ingår i den individuella studieplanen har rätt till prövning.

Läs mer här om hur du gör för att pröva till en kurs.

Datum