Hur gör jag om jag måste gå på tandläkarbesök eller till läkare?

Ta kontakt med din mentor som beviljar ledighet och registrerar det som giltig frånvaro i Skola24.

Datum