Jag har klagomål på utbildningen - hur gör jag?

När du har klagomål på utbildningen ska du i första hand vända dig till mentor/undervisande lärare, som då ska utreda klagomålet och vidta nödvändiga åtgärder. Är du inte nöjd med åtgärderna ska du vända dig till rektor. Läs mer om våra rutiner för klagomål.

Datum