Jag har klagomål på utbildningen - hur gör jag?

När du har klagomål på utbildningen ska du i första hand vända dig till mentor/undervisande lärare. Mentor/undervisande lärare ska då utreda klagomålet och vidta nödvändiga åtgärder samt även kontakta dig. Är du inte nöjd åtgärderna ska du vända dig till din rektor. Läs mer om våra rutiner för klagomål.

Datum