Är jag försäkrad på skolan?

Alla elever inom Gymnasium Skövde omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt, fritid och lov. Om du råkat ut för en olyckhändelse som du tror kan omfattas av denna försäkring ska du ta kontakt med din mentor.

Datum