Jag vill byta program – hur gör jag?

Ta kontakt med din mentor. Byte av program kan ev. medges efter genomfört möte med elev/vårdnadshavare, rektor, mentor och studie- och yrkesvägledare.

Datum