Har jag rätt till busskort?

En elev som har minst 6 km till skolan har rätt till busskort, så kallat skolkort. Kontakta expeditionen på din skola.

Datum