Hur ser låneavtalet ut för min elevdator?

Låneavtalet finns att läsa på Skövde kommuns webbplats (länk).

Datum