Jag vill inte fortsätta min utbildning på gymnasieskolan - vart vänder jag mig?

Inför detta viktiga beslut behöver du diskutera det med någon på skolan så att du har bra information om hur du kan gå vidare till andra studier eller arbete. Kontakta din mentor, någon av studie- och yrkesvägledarna eller din rektor.

Det är viktigt för oss att du känner att du fått det stöd du behövt för att klara dina studier, om du inte känner så vill vi gärna att du berättar det för oss. Vid avhopp från studierna ska du fylla i blanketten ”Studieavbrott – anmälan om” som du får av din mentor.

Är du under 20 år omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret. Bor du i Skövde kan du själv kontakta ungdomskonsulenten via kommunens kontaktcenter 0500-49 80 00.  

Läs mer här.

Datum