Vad gäller om jag vill vara ledig några dagar från skolan?

Om du behöver ansöka om ledighet gör du det via Skola24. Du loggar in i Skola24 med hjälp av e-legitimation. Du som inte har e-legitimation kan fylla i en blankett. Blanketten finns på www.skovde.se under "Självservice/Barn & utbildning", under "Blanketter". 

Mentor beslutar om ledighet upp till tre skoldagar, därefter sker beslut i samråd med rektor.

Enligt nya rutiner, som började gälla 1 januari 2020, beviljar inte längre mentor eller rektor ledighet för semesterresor.

Du måste själv ta ansvar för dina studier under en eventuell ledighet. Du behöver ta kontakt med undervisande lärare och göra upp en plan för hur du ska ta igen det du missar under ledigheten. 

Datum