Bild på Oliva Enroth, Ellen Samuelsson, Lovisa Lindgren och Ebba Gustavsson.

Samarbete med Skandinaviska skolan i Madrid

Går du i årskurs 1 på Västerhöjd och vill studera årskurs 2 i Madrid i Spanien?

Gymnasium Skövde Västerhöjd har slutit ett avtal med Skandinaviska skolan i Madrid, vilket innebär att en till fyra elever från Västerhöjd varje år får möjlighet att läsa sitt andra gymnasieår i Madrid. De program Skandinaviska skolan erbjuder är Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap.

Skandinaviska skolan bedriver undervisningen på svenska enligt svensk läroplan och du som elev läser i princip samma kurser som dina klasskamrater som är kvar på hemmaplan. Alla kurser betygsätts av behöriga lärare.

Skandinaviska skolan ser till att de elever som beretts plats vid skolan inackorderas i lämplig, spansk värdfamilj. Som elev är du garanterad:

 • eget rum med tillgång till badrum och kök
 • frukost och middag under ordinarie skoldagar
 • frukost, lunch och middag under lördagar, söndagar, allmänna helgdagar och
  Skandinaviska skolans lovdagar hos värdfamiljen
 • en särskild kontaktperson som du som elev kan kontakta om det skulle uppstå
  problem med inackorderingen

 

Gymnasium Skövde Västerhöjd betalar din skolavgift och skollunch under året i Madrid. Skolavgiften innefattar:

 • undervisning enligt Skandinaviska skolans undervisningsprogram och respektive klasschema
 • användande av Skandinaviska skolans läromedel samt normal förbrukning av skriv- och ritmateriel
 • sådana studiebesök som utgör del av undervisningen
 • Skandinaviska skolans hälsovård och Skandinaviska skolans elevförsäkring, vilken gäller under skoltid och skolaktiviteter. Gymnasium Skövdes olycksfallsförsäkring täcker olycksfallsskada som inträffar på tider då Skandinaviska skolans elevförsäkring inte gäller.
 • resor mellan värdfamiljens bostad och Skandinaviska skolan

 

Skandinaviska skolan i Madrid fakturerar dina vårdnadshavare för inackorderingsavgiften, som är 6900 euro för hela läsåret.

Skolavgiften och avgiften för inackordering innefattar inte elevens resor mellan hemorten och Madrid samt premier för andra försäkringar än de som nämns ovan, samt fickpengar.

Hur går uttagningen till elevplatserna till?

Du som elev skriver en ansökan på cirka en A 4-sida där du berättar om dig själv och varför du vill studera ditt andra gymnasieår på Skandinaviska skolan i Madrid. I din ansökan ska dina vårdnadshavare intyga att de är införstådda med att du ansöker och att de också är införstådda med att de, om du blir uttagen, kommer att få betala inackorderingsavgift och resor. Ansökan lämnas till skolans expedition.

När ansökningstiden gått ut inhämtar skolledningen omdömen från din mentor och dina
lärare samt genomför en personlig intervju med dig. Goda studieresultat är ett viktigt urvalskriterium, men också visat gott förhållningssätt till klasskamrater och lärare spelar in. Att studera spanska räknas som en fördel, men är inget absolut krav.

Efter att skolledningen på Gymnasium Skövde Västerhöjd utsett de elever de anses vara
lämpliga, har Skandinaviska skolan den avgörande rösten för elevens lämplighet att studera vid skolan. Detta avgörs efter telefonintervjuer.

Välkommen med din ansökan!

Eleverna på bilden ovan; Oliva Enroth, Ellen Samuelsson, Lovisa Lindgren och Ebba Gustavsson, har alla läst på Skandinaviska skolan i Madrid.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00