Introduktionsprogrammen

Om du vill uppnå behörighet till yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram. Vi kan också erbjuda tre arbetslivsinriktade utbildningar som rustar dig för arbetslivet.

Gymnasium Skövde erbjuder samtliga introduktionsprogram:

  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val (PRIV)
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion    

 

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Introduktionsprogram är en rättighet för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Vilket introduktionsprogram du kan välja beror på om du söker dig mot högskoleförberedande- eller mot yrkesprogrammen. Utbildningen har en tydlig individualisering som utgår utifrån din kunskapsutveckling där dina mål kan nås. Inget introduktionsprogram leder till en examen, utan tanken är att det ska leda dig vidare till utbildning eller arbete.

Planen för utbildningen ska enligt skollagen innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. Utifrån denna ska vi tillsammans upprätta en individuell studieplan. Vi utformar studieplanen efter dina behov och intressen så långt det är möjligt. Vi följer upp, utvärderar och ändrar planen om det behövs, alltid i samråd med dig och dina vårdnadshavare.

PREPARANDUTBILDNING
Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och vill bli behörig på ett år.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL (PRIV)
Du läser integrerat med elever på ett nationellt yrkesprogram. Det du saknar i grundskoleämnet får du stöd och hjälp med på schemafast tid och resterande gymnasiekurser i karaktärsämnen läser du tillsammans med elever på nationellt program.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Utbildningen är speciellt inriktad till dig som är studie- och yrkesobestämd. Tanken är att förbereda dig för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetslivet. Individuellt alternativ erbjuds i två inriktningar:

  • Gymnasieförberedande                  Mot nationella program 1-3 år.
  • Yrkesförberedande                            Arbetslivsinriktning (bygg, kök och verkstad) 1–3 år.

 

YRKESINTRODUKTION
Du har gått individuellt alternativ det första året och har gjort ett yrkesval. Yrkesintroduktionen ska ge dig en yrkesinriktad utbildning som underlättar att komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

SPRÅKINTRODUKTION
Den här utbildningen är till för dig som nyligen har kommit till Sverige och som är mellan 16 och 19 år. Du saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Utbildningen har tyngdpunkt i det svenska språket. Det finns olika vägar att gå beroende på motivation och dina tidigare kunskaper.

Språkintroduktion erbjuds i tre inriktningar:

  • Högskoleförberedande - här erbjuds du minst tolv ämnen med inriktning antingen mot samhällsorienterande- eller naturorienterande ämnen.
  • Yrkesförberedande - här erbjuds du minst åtta ämnen.
  • Förberedande för vuxenutbildning och arbetsliv.                         

 

BRA ATT VETA: Utbildningen på introduktionsprogrammen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier.