Info till föräldrar

Vi har gjort den här sidan med lite övrig information för dig som är förälder och som funderar över vad som skiljer Musikgymnasiet Västerhöjd från andra estetiska gymnasier i länet. Jämför oss gärna med andra skolor när det gäller undervisningstid, storlek på teorigrupper, lärartäthet, kvalitet på lärarkår och elevhälsoteam.

Musikgymnasiet i Skövde har funnits i 25 år. Detta innebär att vi har en lång, stolt tradition att luta oss mot, och naturligtvis en stor erfarenhet inom pedagogik och handledning.

Vi är ett lagom stort estetiskt program, så stort att vi kan erbjuda en mängd ensembler som kanske passar just din tonåring. Varje år antar vi 32 elever i varje klass och vi är sammanlagt 96 elever på hela programmet. Därför finns det utrymme att ha storband, två stora körer, vokal - och klassiska ensembler och naturligtvis ett flertal pop-, rock och jazzensembler. Det är alltså tillräckligt många elever på programmet för att vi skall kunna upprätthålla en meningsfull ensembleverksamhet och driva stora spännande projekt.
Å andra sidan, och kanske ännu viktigare: elevantalet är inte större än att våra elever blir sedda. Storleken på klasserna och hela programmet avgör om man har en chans eller inte att möta eleverna, deras behov och ge dem det de behöver.

Det arbetar ca 20 musiklärare på programmet och många befinner sig mer eller mindre alltid i huset. Klassernas mentorer utses bland oss i arbetslaget och det innebär att någon mentor nästan alltid finns till hands för vad det nu kan vara för fråga som kan dyka upp. Den unika stämning som brukar infinna sig i klasserna är en gynnsam och kreativ miljö för både lärare och elever att befinna sig i.

Vi är måna om att alla skall få en chans att – efter sina förutsättningar – få medverka i projekt och i de konserter vi gör regelbundet. Vi har också värnat om att hålla ner storleken på teorigrupper med mera. I teoriundervisningen (gemu), är man till exempel fyra till fem elever i varje grupp.

Ett bevis för att vi lyckats är alla nöjda före detta elever som har haft framgång i sina fortsatta levnadsbanor vare sig det handlar om en karriär inom musiken eller inom andra yrkesområden. Och vi glädjer oss ständigt åt alla besök vi får av före detta elever som hälsar på och håller kontakten med oss.