ES - Estetik och media

Passar dig som vill arbeta med bilder, formgivning och kreativt skapande.

Media är kanske det som märks mest i dagens samhälle. Den digitala gemenskapen i form av internet, rörliga bilder, foto, animation, grafisk design och andra konstnärliga uttryck fyller hela vår värld. Inom denna estetiska utbildning kommer du att få en mångsidig utbildning som förbereder dig för olika utbildningar och yrken inom kultur, estetik och media.

På Estetiska programmet på Västerhöjd arbetar vi mycket med det personliga uttrycket och ger dig chanser att utveckla arbetsprover som kan leda till anställningar och högskoleutbildningar.

Exempel på lämpliga yrken efter utbildningen är kulturarbetare, medieproducent, designer eller inom andra multimediala yrken. Exempel på arbetsplatser är producentbolag för film och TV, reklambyråer, teatrar och informationsavdelningar på företag.

Om du vill...

  • utveckla ditt intresse för foto och digitala medier
  • utveckla ditt intresse för färg, form och design
  • hitta nya konstnärliga sätt att uttrycka dig och förbereda dig för konstnärliga utbildningar, såväl som andra högskoleutbildningar

 

...välj då Estetiska programmet inriktning Estetik och media.