HU - Språk

Passar dig som vill resa och lära dig språk.

På Humanistiska programmet inriktning Språk, får du fördjupade kunskaper i flera moderna språk och dessutom belyser inriktningen samband mellan språk, kultur och samhälle. Du läser också latin som har kulturhistorisk betydelse och därför stärker det inriktningens koppling till programmet som helhet.

Om du vill...

  • veta mer om människans skapande och tänkande i dåtid och nutid
  • använda språket för kommunikation och lärande i alla ämnen
  • få fördjupade kunskaper i flera moderna språk
  • lära dig att argumentera, dra slutsater och motivera dina ställningstaganden
  • få en bred utbildning för vidare stuier

 

...välj då Humanistiska programmet inriktning Språk