HU - Kultur

Passar dig som vill lära dig mer om människor, skapande och tänkande.

På Humanistiska programmet med inriktning Kultur får du fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Inriktningen Kultur visar hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Du lär dig om olika kulturers villkor, om mänskligt tänkande och skapande.

Om du vill...

  • veta mer om människans skapande och tänkande i dåtid och nutid
  • använda språket för kommunikation och lärande i alla ämnen
  • träna ditt kritiska tänkande
  • lära dig att argumentera, dra slutsater och motivera dina ställningstaganden
  • få en bred utbildning för vidare stuier

 

...välj då Humanistiska programmet inriktning Kultur.