Prövning av kurs för dig som elev på Gymnasium Skövde

I nedanstående formulär gör du en amälan till prövning av kurs.

Namn
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Mobilnummer
E-postadress
Skola


Klass
Jag önskar pröva i kursen
Tidigare lärare i kursen
Övrigt