Prövning av kurs för dig som inte är elev i gymnasieskolan

I nedanstående formulär gör du en amälan till prövning av kurs.

Namn
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Mobilnummer
E-postadress
Jag önskar pröva i kursen
Tidigare skola
Tidigare läst program
Övrigt