Spanska

Vill du lära dig spanska?

Från Los Angeles till Buenos Aires, från Mexiko City till Barcelona, ett världsspråk i ständig expansion. Nästan 500 miljoner amigos att prata med.

Visste du att…

… goda kunskaper i spanska ökar dina chanser att jobba såväl på hemmaplan som internationellt.

… 20 länder har spanska som officiellt språk i Latinamerika? Med spanska i ryggsäcken kan du upptäcka den enorma kulturrikedomen.

… spanska är ett växande kommunikationsspråk i USA. 50 miljoner personer talar spanska som modersmål och många andra studerar spanska som främmande språk.

… du kan använda språket på dina resor till Spanien, ett av de största turistländerna i världen. 

… på Västerhöjd kan du studera från nivå 1 till 7. Dessutom erbjuder vi möjlighet att tentera DELE-prov, ett officiellt diplom utfärdat av Spanska kultur- och utbildningsministeriet, som är internationellt erkänt.

Två elever som pluggat språk på Västerhöjd

Amanda Astin, Samhällsvetenskapliga programmet

Amanda Astin jobbar på Sweco som gruppchef, och i ett spansk-/svenskt projekt med utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm.  

- Valet att läsa språklinjen på gymnasiet och i mitt fall med fokus på spanska har öppnat dörrar för mig som jag aldrig hade kunnat drömma om när jag gick på gymnasiet. Spanskan är den röda tråden genom hela mitt yrkesliv och är en nyckel till att jag befinner mig där jag är idag.

Vilma Moberg, Humanistiska programmet

Vilma Moberg studerar till spansklärare.

- Anledningen till varför jag tycker det är viktigt att lära mig ett modernt språk (spanska) är att det hjälper mig att lära mig mer om olika kulturer och förstå andra människor runt om i världen. Men den största anledningen till att jag tycker det är så värdefullt att kunna spanska, har att göra med att det ger mig så många möjligheter, både på ett personligt plan och i yrkeslivet.