Anmälan boende fastighetsägare

Här kan du som fastighetsägare anmäla ledigt boende.

Vi hjälper dig att förmedla ditt erbjudande till studenter inom Gymnasium Skövde.

När du fått klart med en boende kontaktar du anita.westin@skovde.se för att bli bortplockad från vår boendelista.

Kontaktperson
Om fastighetsägare, vilket bolag?
Mobilnummer
E-postadress
Typ av boende som erbjuds

Om annat boende, vilken typ?
Hyra (kr/månad)
Storlek (kvadratmeter)
Från och med (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Övrigt